Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

czekoladowykoktajl
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
czekoladowykoktajl
9561 6c12 500
dokładnie tak!
czekoladowykoktajl
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
czekoladowykoktajl
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
czekoladowykoktajl
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione

June 04 2019

czekoladowykoktajl
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viagwiazdeczka gwiazdeczka
czekoladowykoktajl
6964 8891 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
5022 6e01 500
czekoladowykoktajl
za bardzo kocham, za bardzo tęsknię, za bardzo się przywiązuję, za bardzo płaczę, za bardzo się przejmuję. w ogóle cała jestem za bardzo.
— hejka.
Reposted fromnibyniic nibyniic
czekoladowykoktajl
Piętnaście po czwartej rano wszystko wydaje się możliwe. Absolutnie wszystko.
— Stephen King
Reposted frommarysia marysia viaDarkAndLonley DarkAndLonley
czekoladowykoktajl
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
czekoladowykoktajl

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
czekoladowykoktajl
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
czekoladowykoktajl
nie ma dobrego seksu bez miłości. miłości do własnej cielesności.
czekoladowykoktajl
Jesteś różowy krem na cieście,   I byłbym ciebie jadł,   O wiele częściej.   O ile zechcesz...
— Piotr Rogucki

July 08 2018

czekoladowykoktajl
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
czekoladowykoktajl
Reposted fromshakeme shakeme viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
3320 4f75
Reposted fromonlyman onlyman viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl