Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

czekoladowykoktajl

August 04 2017

czekoladowykoktajl
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
czekoladowykoktajl
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
czekoladowykoktajl

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić

July 12 2017

4013 2755
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
czekoladowykoktajl
3524 2484
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski

May 17 2017

czekoladowykoktajl

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

May 15 2017

czekoladowykoktajl
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
czekoladowykoktajl
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
czekoladowykoktajl
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”

May 09 2017

czekoladowykoktajl
2830 66a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
czekoladowykoktajl
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl