Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

czekoladowykoktajl
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viagwiazdeczka gwiazdeczka
czekoladowykoktajl
6964 8891 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
5022 6e01 500
czekoladowykoktajl
za bardzo kocham, za bardzo tęsknię, za bardzo się przywiązuję, za bardzo płaczę, za bardzo się przejmuję. w ogóle cała jestem za bardzo.
— hejka.
Reposted fromnibyniic nibyniic
czekoladowykoktajl
Piętnaście po czwartej rano wszystko wydaje się możliwe. Absolutnie wszystko.
— Stephen King
Reposted frommarysia marysia viaDarkAndLonley DarkAndLonley
czekoladowykoktajl
Ciężko jest być kobietą w okresie reprodukcyjnym. Z jednej strony, myśli się o posiadaniu dzieci. Z drugiej, na lunch miałam M&M'sy.
— Natalie Tran
czekoladowykoktajl

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
czekoladowykoktajl
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
czekoladowykoktajl
nie ma dobrego seksu bez miłości. miłości do własnej cielesności.
czekoladowykoktajl
Jesteś różowy krem na cieście,   I byłbym ciebie jadł,   O wiele częściej.   O ile zechcesz...
— Piotr Rogucki

July 08 2018

czekoladowykoktajl
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
czekoladowykoktajl
Reposted fromshakeme shakeme viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
3320 4f75
Reposted fromonlyman onlyman viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
czekoladowykoktajl

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl