Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

czekoladowykoktajl
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
czekoladowykoktajl
Reposted fromshakeme shakeme viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
3320 4f75
Reposted fromonlyman onlyman viaguuzik guuzik
czekoladowykoktajl
8916 7d66
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
czekoladowykoktajl

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

March 31 2018

czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
czekoladowykoktajl
Reposted frombluuu bluuu viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
czekoladowykoktajl

October 09 2017

czekoladowykoktajl

August 04 2017

czekoladowykoktajl
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
czekoladowykoktajl
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl